Een marktconforme prijs voor vertalingen

Onlangs ging ik bij een klant op bezoek en kreeg ik te horen dat mijn prijs niet marktconform zou zijn. Een andere klant haakte af of omdat zijn vaste vertaalbureau bijna de helft vroeg van mijn prijs. Bij een derde werd mijn bijzonder scherpe prijsofferte afgekeurd. En toch kozen twee van de drie uiteindelijk voor mijn diensten. Waarom? Omdat marktconform in de vertaalsector niets te maken heeft met kwaliteit.

Een vertaling kost geld

In de vertaalsector gelden er voor de privésector (*) twee soorten prijsberekeningen:

 • ofwel per woord (het meest gangbare en meest verspreide),
 • ofwel per regel (55 of 60 karakters, altijd inclusief spaties).

Ik reken altijd per woord – spaties zijn dus gratis bij mij! – en ga uit van een gemiddelde uurprijs van 45€/uur bruto. Soms zal dat minder zijn, soms ook meer omdat je op voorhand nooit kan inschatten hoe lang je exact aan een tekst zal werken. Als uurprijs voor een zelfstandige met een masterdiploma en meer dan 15 jaar ervaring in technische vertalingen, lijkt mij dit allesbehalve overdreven.

En tijd en research

In tegenstelling tot wat vaak geïnsinueerd wordt, is een vertaler geen wandelend woordenboek, noch een encyclopedie: in bijna elke zin staat wel iets wat een professionele vertaler moet opzoeken, al is het maar voor de zekerheid. Toen ik op bezoek ging bij die eerste klant, bleek algauw dat sommige vertalers die voor ‘marktconforme’ vertaalbureaus werken, het niet zo nauw nemen met dit principe: bij alle vertalingen die mijn contactpersoon van het vertaalbureau had ontvangen, bleek duidelijk dat de vertalers niet naar hun drietalige website waren gaan kijken. Toen zij mijn testvertaling evalueerde, verbaasde zij zich er meermaals over dat uit mijn vertaling duidelijk bleek dat ik de nodige research had gedaan. Precies dat maakt het verschil tussen een goede vertaler en de zogenaamde marktconforme vertaalpartners. En research kost tijd: voor haar testvertaling van 300 woorden had ik 1 uur nodig.

Research is in een marktconforme prijs geen vanzelfsprekendheid. 

En een tweede paar ogen

Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen, inclusief of exclusief revisie. Vertaalbureaus zouden in theorie altijd inclusief revisie moeten aanbieden – het Vier-Augen-Prinzip zoals dat in het Duits zo mooi heet – freelancers daarentegen hebben de keuze. In de praktijk is het echter veeleer omgekeerd: de bureaus met een marktconforme prijs, hechten nauwelijks of ronduit geen belang aan een revisie. Wie van en voor zijn vak leeft en zijn job ernstig neemt en vol passie uitoefent, weet hoe cruciaal een revisie is: een tweede paar ogen zet de puntjes op die i en zorgt voor absolute kwaliteit.

Soms kan de klant zelf de nalezing doen (als hij daar de tijd en de capaciteit toe heeft), maar mijn voorkeur gaat uit naar een tweede vertaler. De klant zelf kent de woordenschat weliswaar het beste, maar hij kent misschien niet meer alle gangbare grammatica- en spellingsregels. Als een tweede vertaler met expertise in het betreffende vakgebied de brontekst met de vertaling naast elkaar legt,  krijgt u een onberispelijke vertaling met eventueel nog opmerkingen waarover u zelf kan beslissen.

Voorbeelden:

 • In een revisieopdracht voor een grote microgolffabrikant merkte ik op dat de interne revisor in één handleiding drie verschillende termen had gebruikt voor een en dezelfde ovenstand. In dat soort gevallen is het aan de klant om te bepalen welke benaming hij wil hanteren, en aan mij om hier in de toekomst rekening mee te houden.
 • Bij een boilerfabrikant merkte ik op dat ze in hun terminologielijst spraken over ‘CV water’ en in hun vertaalgeheugen (**) over ‘verwarmingswater’. Geen van beide is correct.

Een grondige revisie, waarbij bron- en doeltaal nog eens naast elkaar worden gelegd door een tweede vertaler, is in een marktconforme prijs vaak niet inbegrepen. 

 

1 + 1 = 3

Hieruit zou u kunnen afleiden dat u twee partijen moet betalen: een vertaler  + een revisor. Dat klopt ook als u de hele correspondentie tussen beiden zelf regelt, maar meestal wilt u een kant-en-klare vertaling ontvangen. Kortom, u wilt dat iemand anders dat werk voor u doet. En uiteraard moet ook die betaald worden. In vertaalbureaus zijn dat de project-managers – de personen die de vertaalprojecten coördineren – kortom, de overheadkosten. Als vertaalbureaus het eerlijk zouden spelen, zouden zij gezien de overheadkosten (iets) duurder moeten zijn dan freelancevertalers. Helaas is de waarheid vaak anders. Vaak zijn ze zo goedkoop dat ze onder vertalers bottom feeders genoemd worden en drukken ze de prijs tot een niveau dat eigenlijk al niet meer de naam marktconform waardig is. Met zo’n lage verkoopprijzen kunnen ze hun onderaannemers uiteraard alleen maar wat kruimeltjes geven, wat ertoe leidt dat veel professionele vertalers hen volledig links laten liggen. Zij werken dan ook vaak met:

 • onervaren (of gewoon naïeve) vertalers: net zoals je als beginnende werknemer niet weet welk loon je mag verwachten, wordt er in de vertalersopleiding aan jonge starters niets verteld over tarieven. Bijgevolg denken zij dat vertaalwerk aan 0,06 €/bronwoord normaal is (ongeveer de bruto uurprijs van een poetshulp). Zij trappen ook nog in de valkuil dat je voor repetitieve tekst totaal niet betaald hoeft te worden (de laatste offerte uit mijn inleiding heb ik verloren aan een bureau waarvan ik zeker weet dat de vertaler niet betaald wordt voor de herhaalde tekst). Ik weiger dit gratis te doen omdat gratis ook betekent dat de vertaler er echt niets mee doet, met alle mogelijke gevolgen vandien (***));
 • of ‘hobbyvertalers’: dit zijn vertalers die er niet van hoeven te leven, en het als recreatieve bezigheid doen voor een appel en een ei (en dus ook niet vertrouwd zijn met het researchaspect);
 • niet-gespecialiseerde vertalers: een andere rechtstreekse klant had aan den lijve ondervonden wat het betekent wanneer een vertaler zonder technische kennis een catalogus van zijn producten vertaalt.

Het rekensommetje 

Als ik het rekensommetje voor mezelf maak en me baseer op mijn eigen ervaring, kan ik vol vertrouwen stellen dat mijn prijs echt realistisch is, althans toch als u kwaliteit vooropstelt: een kwaliteitsvertaling kost geld. Is voor u de prijs belangrijker dan de kwaliteit, dan kunt u vissen in de vijver van vertaalbureaus met marktconforme prijzen waar momenteel een ware prijzenslag bezig is.

Als u weet dat een vertaler in het beste geval 2500-3000 woorden per dag kan vertalen (8 à 10 pagina’s) moet u als eindklant niet verwachten dat hij dat voor 0,06 € of zelfs 0,10 €  per woord kan bolwerken, en al helemaal niet als u absolute klaar-voor-publicatiekwaliteit wilt. (****)


(*) Voor de rechtbank gelden prijzen per pagina.
(**)Voor meer informatie over vertaalgeheugens, zie mijn blog: Hoe werkt een professionele vertaler en Vertaalgeheugens als USP.
(***) Het is niet omdat de tekst herhaald wordt, dat er niets in gewijzigd hoeft te worden: meer hierover in mijn artikel Een klein stukje maar.
(****) Collega Loek van Kooten maakt in het filmpje ‘Goedkope vertalingen?’  uit waarom ik gelijk heb en waarom goedkope vertaalbureaus ongelijk hebben.


Over EP Vertalingen

Ik ben Els Peleman, freelancevertaalster Frans-Duits naar het Nederlands. Omdat ik merk dat er heel wat misverstanden bestaan over vertalen en de job als zelfstandig vertaler en ondernemer in het algemeen, heb ik deze blogpagina gecreëerd. Met artikelen over het reilen en zeilen in de vertaalwereld en vertaalverhalen wil ik u wegwijs maken in mijn wereld en u laten zien wat ik allemaal voor u doe (en dat is veel meer dan alleen woordjes vertalen).

4 reacties:

 1. Als professioneel freelancevertaler kan ik dit alleen maar beamen. Vertalen is een vak apart dat veel kennis en kunde vergt. Wie voor het goedkoopste vertaalbureau kiest, doet zichzelf enorm tekort. Ook hier geldt: goedkoop is duurkoop.

 2. Leuk en interessant artikel. Als beginnend vertaler is het altijd fijn om meer te lezen over ‘marktconforme’ tarieven.

  Het stukje tekst onder ‘onervaren vertalers’ vind ik wel wat kort door de bocht. Dat er in opleidingen niets wordt verteld over tarieven klopt niet (misschien klopt het voor sommige opleidingen). En dat onervaren vertalers ervan uitgaan dat € 0,06/woord oké is, is ook wel erg generaliserend.

  1. Hoi Sanne,
   Dank je wel voor je feedback. Ik snap dat je het stukje over onervaren vertalers wat kort door de bocht vindt, ik vertel het ook puur vanuit mijn eigen ervaring – ik krijg regelmatig mails van starters die met deze tarieven goochelen. Zo heb ik gisteren nog de vraag van een starter gehad die er helemaal niets over wist. Let op: een starter hoeft niet per se een schoolverlater te zijn. De drie dames die ik deze week op weg heb geholpen, hadden allemaal al 10 jaar ervaring of meer in de bedrijfswereld achter de rug. Zij hadden geen flauw idee over de prijzen. (Onervaren) Vertalers die niet de rekensom maken hoeveel ze uiteindelijk overhouden (en dat zijn er helaas veel), trappen heel vaak in de val van te lage tarieven is mijn ervaring. Ook online zie je best nog veel websites van freelancevertalers die zelfs die tarieven aan eindklanten aanrekenen, gewoon omdat ze de rekensom niet maken.
   Ik baseer mij ook op mijn ervaringen van de jobinfobeurs (zie mijn blog over de beurservaringen), daar bleek heel duidelijk dat geen enkele van de studenten een idee had van welke prijzen ze moesten hanteren. Misschien dat er in de lessen wel iets verteld wordt, dat ga ik niet beweren, maar het blijft overduidelijk niet hangen. Als ze aan de studenten de volledige berekening zouden meegeven (hoeveel woorden /uur en aan welk tarief = uurprijs), dan zouden ze denk ik meer houvast hebben.

   1. Hoi Els,

    Bedankt voor je reactie! Ik zie hem nu pas, had er verder geen melding van gekregen.

    Jammer (en eigenlijk treurig) dat van de studenten die je hebt gesproken niemand een idee had wat normale tarieven zijn. Ik ben het helemaal met je eens dat daar meer aandacht aan moet worden besteed!

    Groeten,
    Sanne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *