Goedkoop is vaak duurkoop

Heel vaak kijken de mensen alleen maar naar de prijs van producten en diensten. Dat is in de vertaalsector helaas niet anders. Twee prijsoffertes van afgelopen week geven een typerend beeld van hoe het er helaas vaak aan toe gaat.

Ik moest voor twee klanten een prijsofferte opstellen:
– een prijsschatting voor een potentiële klant: het betrof hier een technisch vaststellingsrapport plus een technische fiche voor een bouwproduct die ze in de toekomst door mij zouden willen laten vertalen vanuit het Duits naar het Nederlands;
– een prijsofferte voor een patentvertaling van het Engels naar het Duits met een zeer krappe deadline.

De reactie op de prijsofferte was totaal tegenovergesteld maar wel heel typerend:

  • In het eerste geval was mijn prijs anderhalf maal hoger dan hun huidige verkoopprijs voor vertalingen, verzorgd door een vertaalbureau in Duitsland, maar aangezien de vertaalkwaliteit zodanig slecht was, wou de Belgische agent, nu hij rechtstreeks met een technische vertaler kon samenwerken, niet langer het risico lopen een slecht figuur te slaan bij zijn klanten (zeker niet in het geval van een vaststellingsrapport omdat dit altijd voorafgegaan wordt door een klacht en dus een ontevreden klant).
  • In het tweede geval stelde de klant zelf een maximumprijs voorop. Deze lag echter onder mijn minimumprijs voor gewoon, niet-dringend vertaalwerk, laat staan voor zwaar technische patent met een juridische impact. Dus helaas werd de prijsofferte niet aanvaard.

Hieruit blijkt maar weer dat de prijs voor velen nog altijd doorslaggevend is, totdat men eens op de blaren heeft gezeten. Ik hoop echt van harte dat de tweede klant een nieuwe vertaalpartner vindt die net zoveel ervaring heeft als mijn patentvertaler en dat hij/zij over de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen beschikt, want de juridische consequenties voor fouten in dit soort vertalingen zijn niet mals!

 

Maar hoe is de verkoopprijs voor een vertaling dan opgebouwd?
1) Prijs voor de vertaling:

Naargelang de aard van de tekst kan die hoger of lager uitvallen. Bij mij zijn alleen patentvertalingen en medische vertalingen duurder omdat ik daar geen ervaring in heb en daarvoor voor alle fasen een beroep doe op collega’s. Vertalingen naar het Nederlands zijn bij mij dan weer iets goedkoper. Alle prijzen zijn gebaseerd op een woordtarief en komen overeen met ca. 40-50 €/uur (zie voor meer info mijn artikel ‘Een prijs per woord’).

2) Prijs voor de revisie:

Dit is een proeflezing door een tweede persoon, eveneens een vertaler met één van beide talen (bron- of doeltaal) als moedertaal en de andere als werktaal. Deze fase onderscheidt (in theorie) een vertaalbureau van een freelancevertaler: als u met een freelancevertaler zoals ik in zee gaat, moet u altijd navragen of er een revisieronde is inbegrepen (bij mij is dat standaard zo), bij een vertaalbureau hoeft u dit niet te vragen en zou u ervan uit mogen gaan, alleen raad ik u ten zeerste aan om dat wel te doen want ik ken maar heel weinig vertaalbureaus die dit ook effectief doen (ook al betaalt u er waarschijnlijk wel voor). Zeker bij buitenlandse bureaus is een echte revisieronde zeldzaam.

Vertalingen naar het Nederlands reviseer ik zelf (als ik ze niet zelf vertaald heb), naar vreemde talen hangt het bij mij af van de taal, de aard van de tekst en mijn agenda. Doe ik het niet zelf, zorg ik altijd voor een native revisor.

3) Een marge voor de afhandeling:

Deze is in het geval van vertaalwerk naar het Nederlands om organisatorische redenen lager, vandaar dus ook de lagere eindprijs.

Als we deze berekening terugkoppelen naar de twee voorbeelden van in het begin:

  • In het eerste geval was de verkoopprijs van het Duitse vertaalbureau al gelijk aan de aankoopprijs die een goede, technische vertaler minimaal vraagt. Van een revisiefase – die bij goede vertaalkwaliteit eigenlijk alleen bedoeld is om de puntjes op de i te zetten – kan bij zo een prijs geen sprake zijn, want anders houdt het bureau geen marge voor zichzelf over, tenzij ze de vertaler een woordprijs geven waarvoor ik nog niet eens mijn computer aan zet.
  • In het tweede geval kon ik van de door hen voorgestelde prijs weliswaar de vertaler betalen maar niet én nog een Duitse, technische revisor én een kleine marge voor mezelf.

Klinkt heel logisch als ik het zo uiteenzet, maar meermaals krijg ik te horen dat ze elders goedkoper hebben gevonden. Mij niet gelaten.

Wie alleen naar de prijs kijkt, zal vroeg of laat wel tegen de lamp lopen. Dat is in alle sectoren zo. Alleen gaat het bij vertalingen om communicatie, en slechte communicatie/miscommunicatie kan zwaarwegende gevolgen hebben….


Over EP Vertalingen

Ik ben Els Peleman, freelancevertaalster Frans-Duits naar het Nederlands. Omdat ik merk dat er heel wat misverstanden bestaan over vertalen en de job als zelfstandig vertaler en ondernemer in het algemeen, heb ik deze blogpagina gecreëerd. Met artikelen over het reilen en zeilen in de vertaalwereld en vertaalverhalen wil ik u wegwijs maken in mijn wereld en u laten zien wat ik allemaal voor u doe (en dat is veel meer dan alleen woordjes vertalen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *