Waarom betalen voor een vertaalbureau als tussenpersoon zonder meerwaarde?

Soms lijkt het wel of het beroep van vertaler en tolk overbodig lijkt te worden: er zijn immers machinevertalingen zoals Google Translate en DeepL. En als zelfs de rechter al aan iemand in de rechtzaal vraagt om als tolk op te treden… Met alle gevolgen vandien. En tot grote frustratie van professionele vertalers zoals ik, want waar blijft het aspect ‘duidelijke, niet mis te verstane, heldere communicatie’? Maar misschien weet u helemaal niet wat vertalen inhoudt (neen, het is echt niet louter en alleen woordjes omzetten van de ene in de andere taal). En als u het wel weet, hoe weet u dan voor wie u moet kiezen? Een vertaalbureau of zelfstandig vertaler?